torsdag 13. januar 2011

Maria Amelie Årets Nordmann

  • Foreldrene til Maria Amelie (25) tok henne med seg da de flyktet fra Russland til Finland i 2000, og videre til Norge i 2002.
  • I over åtte år har 25-åringen levd uten lovlig opphold i landet. Likevel snakker hun norsk og lever på flere måter et vanlig liv. Men som tusenvis av papirløse asylsøkere har hun verken rett til opphold, å ta seg arbeid eller å ha en fastlege.
  • I 2004 fikk hun og familien endelig avslag på asylsøknaden. Myndighetene trodde ikke på dem, og mente det var best de ble sendt tilbake til Russland.
  • Trass i dette har hun likevel greid å fullføre norsk skole, og tatt både bachelor- og mastergrad uten verken personnummer, bankkort eller andre identifikasjonspapirer.
  • I høst kom 25-åringen ut med boken «Ulovlig norsk», der hun forteller en åpenhjertig og dramatisk historie om sitt liv som papirløs flyktning uten lovlig opphold i Norge.
  • Etter boklanseringen søkte Amelie om å få saken behandlet på nytt. Torsdag 12. januar ble denne avslått og hun ble arrestert samme kveld.

Hun er altså nå arrestert og blir sendt ut av landet, er dette riktig av Norge? Hun er er ulovlig og uten rettigheter. Hun har blitt kåret til Årets Nordmann, men det i seg selv er ikke nok til å få bli. Hvor er egentlig foreldrene? Jeg er litt delt i denne saken, hun har brutt den Norske lov. Men samtidig så er hun jo ikke til noen trussel og alt hun har finnes her i landet.


Ingen kommentarer: