onsdag 15. desember 2010

Fattigdom i Norge

• Barnefattigdommen økte fra 5,1 prosent til 7,9 prosent fra 2000 til 2006. Det betyr at 85.000 barn lever i fattige familier - mot 50.000 i 2000. 

• En større andel av sosialhjelpsmottagere er nå under fattigdomsgrensa. Trygd er i mindre grad enn før i stand til å løfte barnehusholdninger over fattigdomsgrensa.

• Andelen fattige blant barn av enslige forsørgere har doblet seg fra 2000 til 2006.
• Forskerne har også tall fra 2007, men har ikke full oversikt her: - Men tallene fra 2007 viser at det heller ikke her er en nedgang i disse tallene. 

Norge er rangert som et av verdens beste land å bo i 3 år på rad. Men alle har det ikke like bra. I perioden 2001-03 har fattigdommen i landet økt kraftig. 45.000 flere nordmenn havnet under fattigdomsgrensen. Til sammen har hele 235.000 nordmenn inntekt på kun 89.000 kroner per år.

Norge består av rikdom, men også drøyt 26 000 barn, eller 2,6 prosent, i alderen 0 til 17 år bor i hushold med inntekt under fattigdomsgrensen. Det er rart ikke myndighetene begynner å gjøre noe snart når de vet tallene stiger slik de gjør.

De barna som lever i fattige forhold beskytter foreldrene sine. De forteller ikke foreldrene at de føler seg utenfor i venneflokken fordi de ikke har muligheten til å delta i samme aktiviteter som klassekameratene. De takker nei til bursdagsselskaper, fordi de ikke har råd til gaver. De uteblir fra klasseturer på skolen, fordi de ikke klarer egenandelen.

Mange har heller ikke råd til mat eller klær. Dette er en del av hverdagen til flere titusener barn i Norge. For det meste er det en mor og et eller to barn som bor sammen. Flere unge får ikke den oppveksten de burde hatt, selv om de bor i et av verdens rikeste land.

Slik skal det jo ikke være når det største problemet Norge har synes å være at staten har for mye penger! Ikke vet vi hvordan det blir i fremtiden, men noe må gjøres for de mest utsatte gruppene før det er for sent..

Blir man født til fattigdom i Norge? Hvem har skylden for det? Stat eller foreldre?


Dagbladet skriver:- Barnefattigdom rammer spesielt barn av foreldre med lav utdanning, foreldre uten fast jobb og foreldre med ikke-vestlig innvandringsbakgrunn. Barn i store husholdninger, med enslig forsørger, i husholdninger som mottar sosialhjelp eller er velferdsstatsavhengige er også utsatt.

Er det ikke også veldig rart at de som har generelt dårlig råd, lever på denne magiske grensen og allikevel  fødere flere barn til verden?

Er det smart å gi foreldre med dårlig råd flere midler rett i hånden, eller skal man prøve på en ordning for disse barna på en annen måte. Som for eksemplen gjennom tilgang på mat på skole, gratis tilbud utenfor skolen osv.

Noe å tenke på i tiden vi står innen, julen er en fryd for noen og ett stor hat for andre..

Ingen kommentarer: